Προσφορές

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μαθήματα πληροφορικής, για απόκτηση 6 ενοτήτων του πτυχίου ECDL, μόνο  300 €.